©    2022  ULAK  -  TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
BAŞKANIN MESAJI...
Uluslararası Akreditasyon
ULAK 2014 yılında başlayan kurumsallaşma çalışmaları, 2015 yılında Akreditasyon Sistemi'nin uygulanmaya başlamasıyla ivme kazanmıştır. Kalite yönetim sistemi, Belgelendirme kuruluşlarının üye taleplerini karşılayan ve hizmetlerini standardize ederek sürekli ve gelişen bir kurum refleksi kazandırmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda kurumumuz, “Türkiye’de Uluslararası Akreditasyon sisteminin kalitesinin iyileştirilmesi” amacıyla Dünya da ve Avrupa da çeşitli işbirlikleri ile geliştirilen Uluslararası Akreditasyon Sistemi'ne dahil olmak amacıyla 2014 yılında başvuruda bulunulmuş, Başvurumuz kabul edilerek Uluslararası Akreditasyon sistemine geçiş için işlemler başlatılmıştır. ULAK akreditasyon sistemi, Uluslararası Akreditasyon merkezi tarafından yerine getirilmesi gereken asgari hizmet şartlarını ortaya koymakta ve bu hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda her yıl belgelendirme kuruluşlarının kendi performanslarını değerlendirmelerini, denetçiler tarafından denetlenmelerini öngören bir sistemdir. İşte bu noktada, stratejik plan ve stratejik yönetim kavramı ULAK’ın gündemine gelmiştir. Küreselleşmenin beraberinde getirdiği baş döndürücü teknolojik devrim ve değişim sadece özel sektörün değil, kamunun ve sivil toplum kuruluşlarının rollerini arttırarak, iş yapma yöntem ve biçimlerini de değiştirmiştir. Özel sektörün temsilcisi olan ticaret ve sanayi odalarının da rekabetçi bir dünyada üyelerinin beklentilerinin ötesinde hizmet sunma anlayışına sahip olması, üyelerinin rekabet güçlerini arttırması, bölgelerinde girişim ve girişimcilik ikliminin geliştirilmesi yönünde roller üstlenmesini gerektirmiştir. Öte yandan bu rolleri üstlenen ULAK katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve mali yönetimde etkinlik gibi yönetsel ilkeleri de benimsemesi ve içselleştirmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan bu ihtiyaçlardan hareketle hazırlanan ULAK Stratejik Planı'nın uygulanma aşamasında ULAK Üyelerine ve Yönetim Kurulu’na büyük görev düşmektedir. ULAK Stratejik planını farklı kılan unsurlardan birisi de güçlü ve etkin bir denetim mekanizması tasarımıdır. Stratejik plan açılımlı eylem planlarının uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesinde ULAK Yönetimi ve Üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından yürütülecek izleme ve değerlendirme süreci, stratejik plan ve stratejik yönetim kavramlarının Uluslararası Akreditasyonun yerleşmesini hızlandıracaktır. Her geçen gün büyüyen ve kabına sığamayan, müreffeh, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı bir ULAK rüyasının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmasını umut ettiğimiz çalışmalarda emeği geçen, destek veren herkese teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla, Fatih Sinan YILMAZ ULAK Genel Başkanı