©    2022  ULAK  -  TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Uluslararası Akreditasyon
HELAL SERTİFİKA NEDİR?
Uluslararası Akreditasyon HELAL NEDİR? Helal Arapça bir kelimedir. Yasal, meşru, geçerli manasındadır. Onun karşıtı olan Haram kelimesi ise yasal olmayan, gayrimeşru, geçersiz manasındadır. Yemek ve tüketmek için bir şey geldiği zaman Helal şartı, müslümanların standard sınırıdır. Çok az istisnalarla, tüm saf ve temiz şeyler Helal kılınmıştır. Ancak aşağıdaki istisnalar kesinlikle Haramdır. Domuz, domuz eti ve domuz ürünleri, - İslamî usule göre kesilmemiş hayvanlar - Kesilmeden önce ölmüş hayvanlar, - Allah (cc)’ dan başkası adına kesilmiş hayvanlar, - Alkol ve tüm sarhoşluk veren maddeler, - Etobur hayvanlar, yırtıcı kuşlar, sürüngenler, Kan ve kandan yapılmış ürünler, Yukarıda belirtilen ürünlerden her hangi biri ile karıştırılmış gıdalar. Buna rağmen, pek çok şeylere açıkça helal, ya da açıkça haram denemeyebilir. Bazı şeyler tam açık bilinemeyebilir. Bunların sorgulanması gerekebilir veya helal mi, haram mı tespitini tam yapabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulabilir. Mesela sanayi ürünü gıda maddeleri, ihtiva ettikleri,mayalar, jelatin gibi, enzim gibi, lesitin gibi, mono ve digliserid gibi katkı maddelerinin kökenleri hakkında veya üretim safhasında kullanılan yöntemler hakkında net bir bilgiye sahip olunamadığı zaman da Şüpheli bir durum söz konusu olur. HELAL SERTİFİKA NEDİR? Helal sertifikalama, muteber, ehil ve tarafsız bir kurumun, söz konusu üretimi denetlemesini, helal standartlarla uygunluk içerisinde üretimin yapıldığını teyit etmesini ve buna bağlı olarak, onaylanmış bir belge vermesini kapsayan bir yöntemdir. Gıdalarda helal olma şartı ile birlikte, sağlığa uygunluk ve safiyet de olması gereken şartlardır. Ayrıca Helal Sertifikalama. Ülke yönetiminin kontrol birimlerine gıda emniyeti konusunda destek hizmeti de sağlar. NİÇİN HELAL SERTİFİKASINA İHTİYACIMIZ VARDIR? Helal sertifikalama, Müslüman tüketici için, kabul edilebilir gıdanın ve tüketilebilir ürünün üretilmesi için gereklidir. Bu husus dünyadaki 1.5 milyar Müslüman ve de helal ürün yemeği tercih eden diğer milyonlarca insanı kapsamaktadır. HACCP ve 22000 SERTİFİKASI, HELAL SERTİFİKA İLE NE DERECE ÖRTÜŞMEKTEDİR? HACCP, sınai gıda ürünleri için önemli kaliteli bir yönetim sistemidir. Helal kavramı ile kısmen uyumlu olabilir. ISO 22000 ve HACCP uygulaması, üreticinin güvenli ürün üretme hususunda istekli olduğunu gösterir. Helal sertifikalama kurumu, Helal sertifikalama programını uyguladığı zaman. HACCP şartları ile özellikli helal olma şartlarını bir arada gerçekleştirmiş olmaktadır. ISO 22000 ve HACCP, yalnız başına bir ürünü, helal yapmaz. Fakat helal bir ürün ISO 22000 ve HACCP’ siz yapılabilir. ISO 9001 SERTİFİKASI, HELAL SERTİFİKA İLE NE DERECE ÖRTÜŞMEKTEDİR? ISO 9001, Helal kavramı ile kısmen uyuşabilen bir diğer önemli kaliteli yönetim sistemidir. ISO 9001 uygulaması, üreticinin, tutarlı kalitede ürün üretmek için istekli olduğunu gösterir. Helal sertifikalama kurumu, helal sertifikalama programını uyguladığı zaman, ISO 9001 şartı ile özellikli helal olma şartlarını bir arada gerçekleştirmiş olmaktadır. ISO 9001, yalnız başına bir ürünü helal yapmaz. Fakat helal bir ürün, ISO 9001’siz ve ISO 22000 siz yapılabilir. HELAL SERTİFİKALANMIŞ ÜRÜNLER İÇİN PAZAR SAHASI NEDİR? Helal sertifikalanmış ürünler için Pazar çok büyüktür. Dünyadaki 1.5 milyar müslüman, milyonlarca Helal sertifikalanmış ürün tercih eden insanları kapsamaktadır. 10 milyon Amerika’da, 25 milyon Avrupa’da, 300 milyon Afrika’da, 850 milyon Asya’da, 250 milyon Ortadoğu’da yaşamaktadır. Kaynaklar, Helal ürün pazarının yıllık talebinin 200 milyar ABD Doları civarında olduğunu belirtmektedir. HELAL SERTİFİKALI KATKI MADDELERİNİ NEREDE BULABİLİRİZ? Helal sertifikalı ürünleri üretmede ,mutlaka Helal sertifikalı katkı maddelerinin kullanılması gerekmektedir. Helal sertifikalı katkı maddeleri pek çok ülkede bulunabilir. Ülkemizde Uluslararası anlamda helal sertifika akreditasyon merkezi olarak ULAK 17-11-2014 tarihinde onay vermek için İslami kuralları bilen din adamı ve emekli müftülerden oluşan , gıda mühendisleri ve veterinerlerle İslamî kurallar ve İslami hassasiyet içerisinde akreditasyon çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer ülkelerdeki kuruluşları ise şu şekilde zikredebiliriz: Amerika’da: www.ifanca.org ve www.muslimconsumergroup.com Kanada’da: www.eat-halal.com İngiltere’de: www.iccuk.org Almanya’da: www.halal.de Malezya’da: www.halal.com.my HELAL SERTİFİKALANMANIN YARARLARI NELERDİR? Helal Sertifikalama, ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini , temizlik ve sağlık şartlarını,katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar, HACCP, ISO, 22000 ve diğer kalite ve güvenlik standartlarına uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine adaptasyonu seri bir şekilde takip edebilen, helal bilginin eğitimini almış kilit personel tarafından denetimi gerçekleştirir, Ürünün ve üreticinin Küresel İslami topluluklar içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar. Çeşitli ülkelerde açılan fuarlarda katılımına destek verir. İslam helal lokma olgusunda güven oluşturur. Uluslararası Akredite Helal Belgesi verecek kuruluşların helal akreditasyonu için müracaat edeceği kuruluş Uluslararası Akreditasyon Merkezi ULAK tır. www.ulakder.org