©    2022  ULAK  -  TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Uluslararası Akreditasyon
IAO (International Accreditation Organization) www.iao.org
IAO (International Accreditation Organization) www.iao.org Uluslararası Akreditasyon Organizasyonu A.B.D. tarafından karşılıklı tanınırlık MRA imzaladık. IAO Amerika Birleşik Devletleri Evalation Commissioner (Değerlendirme Komiseri) ULAK Uluslararası Akreditasyon Merkezimiz de yapılan protokol ile dünyanın 170 ülkesinde akredite olacak kuruluşlara tanınırlık sağlayacak; Üniversiteler, Hastaneler, Belgelendirme Kuruluşları; Test ve Deney Laboratuvarları, Tıp Laboratuvarları, Bireysel akreditasyonlar, , ULAK imzası ile olacak, ilk büyük sınavını vererek uluslararası karşılıklı tanınırlığı gerçekleştirdik. Tüm Yönetim Kuruluna Saygı ve Sevgilerimle. Fatih Sinan YILMAZ ULAK Genel Başkanı www.ulakder.org