©    2022  ULAK  -  TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
SIK SORULAN SORULAR
Uluslararası Akreditasyon
Soru 1: Akreditasyon nedir ve zorunlu mudur? Cevap 1: Akreditasyon; tanınma, denklik sağlama, karşılıklı bilgi sahibi olma veya kabul etme manası taşır. Akreditasyon; mecburiyet içermez, gönüllülük esası ile başlar, resmi bir yaptırımı ( kamu ihale kanunu ) gibi zorlamanın aracı olamaz. Zorunlu tutma durumunda rekabet yasasına aykırılık içerir. Akreditasyonla ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler, bu konuda bir mecburiyet getirmemektedir. Akreditasyon, tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Genellikle; uygunluk değerlendirmesi hizmetlerinin verildiği serbest piyasa ekonomileri, laboratuvarları, kalibrasyon ve belgelendirme kuruluşlarını akredite olmaya sevk edebilir. Soru 2: Ürün / hizmet, sistem ve personel belgelendirmesi yapan kuruluşların ve Kalibrasyon, deney laboratuvarlarının akredite olma zorunluluğu var mıdır? Cevap 2: Bir laboratuvar veya belgelendirme kuruluşunun akredite olması kurumun kendi özgür kararıdır, stratejik piyasa kararıdır, itibar kazandırır ve güven oluşturucu sebeptir. Belgelendirme kuruluşları ve laboratuvarlar; akreditasyonun dışında kalarak da hayatlarını idame ettirebileceklerini, müşteri bulabileceklerini ve müşteriyi tatmin edebileceklerini düşünüyorlarsa akredite olmadan da hizmet vermeye devam edebilirler. ( kamu ihale kanunu şartları istisna ) Serbest piyasa ekonomisinde kamu otoriteleri bazı alanlarda akreditasyonu zorunlu uygulama haline getirseler de bu akreditasyon mantığı ve gönüllülük esasına aykırıdır. (Akreditasyonda zorlama-diretme. ULAK tarafından asla kabul edilmez. Gönüllülük esaslı bir süreçtir. ) Soru 3: ULAK denetçi uzman havuzu nasıl oluşturulmaktadır? Cevap 3: ULAK Denetçi ve Uzman havuzunda yer almak isteyen kişiler www.ulakder.org web sayfasında yer alan Denetçi ve Uzmanlık Değerlendirme Başvuru Formu ‘ nu doldurarak ULAK insan kaynakları bölümüne başvurabilirler, şahsen başvurular için iletişim kısmından adrese başvuru cv ile yapılabilmektedir. Uluslararası Akreditasyon ve Uygunluk Değerlendirme Faaliyetlerinde Yer Alacak Denetçi / Uzmanların ULAK ilgili komisyonlarınca değerlendirilir. Eğitimler sonrası adaylar ULAK Denetçi / Uzmanlar havuzuna kayıt edilebilir. Soru 4: Akreditasyon ’da amaçlanan hedefler nelerdir? Cevap 4: 1- Belge ve raporların güvenirliğini artırmak, şüpheyi önlemektir. 2- Uluslararası ticareti kolaylaştırmaktır. 3- Güvenirliliği müşteriler için şeffaf hale getirmektir. 4- Uygunluk değerlendirmesi altyapısının varlığına şahitlik yapmaktır. Soru 5: Akreditasyon standartları nelerdir? Cevap 5: 1- Test ve Kalibrasyon Laboratuvarları Akreditasyonu, 2- Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Akreditasyonu, 3- Muayene Kuruluşları Akreditasyonu, 4- Ürün Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyonu, 5- Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu. Soru 6: Helal Belgesi Akreditasyon standartları nelerdir? Cevap 6: 1- Akredite Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Helal Ürün onayları. 2- Gıda Güvenliği Sistemi Belgelendirmesinin var olması. 3- Helal ürün taahhütnamesinin var olması. ( helal şahadetnamesi ) 4- Helal ürün taahhütnamesinin var olması. ( alkol şahadetnamesi ) 5- Ehil Kasaplar tarafından ( eziyet etmeden ) ve İslami kurallara göre ( tekbir getirilerek ) kesim yapıldığı göz ile uzmanlarca şahadet edilmesi. 6- Kanatlı hayvanlarda ilave olarak kuru yolum şartı. 7- Helal hammadde ve ürün içerik kabulü listesi. 8- Üretilen ürünlerin piyasadan rastgele alınarak şahadetname şartlarını taşıdığının şahit numunelere uygunluğunun izlenmesi . Soru 7: Uluslararası Akredite Helal Belgesi Türkiye’ de ve Dünyada kim verebilir? Cevap 7: ULAK Uluslararası Akredite Helal Belgesini Türkiye’ de ve Dünyada verebilen Tek kuruluştur, bu konuda saygın din adamları, emekli müftüler, gıda mühendisleri ve veterinerlerin yanı sıra, teknik olarak konunun uzmanlarını ve şahadet name şartlarını uygulayan kurumları akredite eden tek kurum Uluslararası Akreditasyon Merkezi ULAK ‘ tır. Soru 8: Ülkemizde faaliyet gösterip de yurtdışından akredite olmuş belgelendirme kuruluşlarının verdiği belgelerin, ülkemizde de geçerli olabilmesi için bu belgelendirme kuruluşlarının ayrıca ULAK tarafından da akredite edilmeleri gerekiyor mu? Cevap 8: Yabancı Ülkeler tarafından akredite edilmiş ULAK eşiti olan, ülkemizde faaliyet gösteren ve belgelendirme yapan kuruluşların; Avrupa Akreditasyon İşbirliği Programı Çerçevesinde Türkiye'deki müşterilerine hizmet vermelerinde ULAK tarafından tenkit edilecek durum yoktur. Ancak ULAK ‘ın müşterilerine sağladığı güveni esas almak maksadı ile talepleri halinde ULAK tarafından ikinci bir ULAK akreditasyonu yaptırabilirler. Avrupa Akreditasyon İşbirliği Programı Çerçevesinde EA' nın sorumluluk alanı dışındaki diğer dünya ülkelerinden herhangi birinde faaliyet gösteren bir belgelendirme kuruluşu, Türkiye'de belgelendirme çalışması yapmış ve bu kuruluşu akredite eden taraf da EA' nın karşılıklı tanınma anlaşması yaptığı bir bölgesel akreditasyon kuruluşuna üye ise burada da belgelendirme kuruluşunun yeterliliğini ULAK kabul edebilir. Yurtdışından yapılacak akreditasyona göre, ULAK tarafından ülkemizde var olan akreditasyon sisteminden alınacak akreditasyonun, maliyet, hız ve ULAK ‘a duyulan güven konusunda üstünlükler mevcuttur. Ülkemizde faaliyet gösteren belgelendirme kuruluşları ULAK Uluslararası Akreditasyonu tercihte ULAK’ tan akredite olmayı kendileri için bir güven unsuru göreceklerdir. Soru 9: ULAK'ın CE işaretlemesindeki rolü nedir? Cevap 9: Avrupa Birliğinin Yeni Yaklaşım Direktiflerinde riskli ürünler için, CE işaretlemesi zorunluluğu getirilmiştir. Riskli ürünlerde CE işaretlemesi için yetkilendirilmiş kuruluşların (Notified Body) deney, muayene ve belgelendirme sonuçlarının olumlu olması esastır.CE işaretlemesi hakkında 4703 sayılı kanunun uygulanması için hazırlanan yönetmeliklerde; CE işaretlemesi ile ilgili yetkilendirilecek kuruluşların akreditasyon için kullanılan standartlara uygunluk sağlamış olmaları yer almaktadır.4703 sayılı kanun için aşağıdaki linke bakınız http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-464/4703-sayili-urunlere- iliskin-teknik-mevzuatin-hazirlanm-.html Soru 10: ULAK Uluslararası Akreditasyon süreci ve yol haritası hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Cevap 10: ULAK Uluslararası Akreditasyon kuruluşlarının uluslararası tanınabilirliği, ticarette malların serbest dolaşımını sağlamak için kurulmuş, kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütüdür. Avrupa Birliği ile üyelik süreci içinde olan ülkemizdeki Uygunluk Değerlendirmesi, Uluslararası Akreditasyon kuruluşlarının verdiği sertifikaların tanınabilirliğini ve ULAK’ ın Uluslararası Akreditasyonunu sağlamak, ULAK’ ın kuruluşundan itibaren ana hedefleri arasında önem arz etmektedir. ULAK; 2014 yılı, Ekim ayı itibariyle Avrupa Akreditasyon Birliği yanı sıra PAC – APLAC tarafından denetlenmek üzere; laboratuvar, muayene ve sistem belgelendirme akreditasyonu alanlarında Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamak, Uluslararası tanınırlığını sağlayarak Uluslararası Akreditasyon kuruluşu olma yönünde eğitim ve akreditasyon alt yapı çalışmalarına hız vermiştir. ULAK' ın ayrıca Personel, Ürün, Çevre Yönetim Sistemleri Belgelendirme alanlarında da Karşılıklı Tanınma Anlaşması (MLA) 2015 yılında imzalamak üzere çalışmaları devam etmektedir. PAC – APLAC ile MLA imzalama çalışmalarımızı müteakip, 2015 – 2016 yılı içinde Uluslararası Laboratuvarlar Birliği (ILAC) tam üyelik başvurusu ULAK‘ ın hedefleri arasındadır. ULAK tarafından Deney ve Kalibrasyon laboratuvarları alanında Karşılıklı Tanınma Anlaşması (MRA) imzala çalışmalarımız devam etmektedir. ULAK nihai hedefi ve yol haritası içinde IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) ile de faaliyet gösterdiği tüm alanlarda Karşılıklı Tanınma Anlaşması imzalamak için yoğun bir çalışma içerisindedir. Soru 11: ULAK Uluslararası Akredite edeceği kuruluşlarda hangi kriterleri aramaktadır? Cevap 11: ULAK Uluslararası Akreditasyon faaliyet konuları, genel olarak uygunluk değerlendirmesi "Conformity Assessment" kavramı ile izah edilmektedir. Bu kapsamda; Analiz ve kalibrasyon ile deney konusunda rapor ve sertifika veren laboratuvarlar, muhtelif standart ve teknik düzenlemeler temelinde ürün belgelendirmesi yapan kuruluşlar, gözetim faaliyeti yapan kuruluşlar, sistem kapsamında ; kalite yönetim, çevre yönetim ve diğer yönetim sistemlerini belgelendiren kuruluşlar ile personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar akredite edilecek kuruluşlar olarak sıralanabilir. Akreditasyon için başvuru yapmak isteyen uygunluk değerlendirme kuruluşları ilgili standarda göre kurulmuş, kalite yönetim sistemine sahip olmak durumundalar. Uygunluk değerlendirme kuruluşları faaliyetlerinin kapsamına göre standartlara ilave olarak Avrupa Akreditasyon Birliği tarafından hazırlanmış olan ilave kriterlere de uygunluk sağlamış olmaları gerekir. Uluslararası Akredite olmak isteyen kuruluşlar, www.ulakder.org linkinden web sayfamızda yer alan Uluslararası Akreditasyonda istenen belgeleri ( bakınız ilgili standard ve başvuruda istenen belgeler ) hazırlayarak ULAK 'a Uluslararası Akreditasyon başvurusu yaptıklarında, teknik dosya incelemesi ve Uluslararası Akreditasyon ULAK saha denetimi neticesinde ULAK Akreditasyon Üst Kurulu ve Yönetim Kurulu Kararıyla Uluslararası Akredite edilirler. Soru 12: ULAK ‘tan Uluslararası Akredite bir kuruluşun, Türkiye'de yapmış olduğu belgelendirme faaliyetinin Avrupa'da geçerliliği nedir? Cevap 12: ULAK faaliyet gösterdiği tüm alanlarda Pasifik Akreditasyon Birliği (PAC – APLAC ) ile Karşılıklı Tanınma- Tanıma Anlaşması (MLA) imzalamak üzere müracaat hazırlığındadır. Pasifik Avrupa Akreditasyon Birliğinin (PAC – APLAC ) en önemli amacı; üye ülkeler ve üye ülkelerin akreditasyon sistemleri arasında karşılıklı güveni ve bu güvenin kalıcılığını sağlamaktır. Üye ülkelerin akreditasyon kuruluşlarının sistemlerinin, belgelerinin ve raporlarının karşılıklı olarak tanınma – eşitlik ve kabulünü anlaşmalarla gerçekleştirir. Karşılıklı Tanıma Anlaşmasını imzalayan Akreditasyon Kuruluşunun Akreditasyon belgesinin uluslararası geçerliliği oluşur. Soru 13: ULAK Tarafından Uluslararası Akredite Laboratuvar olmanın ne Avantajı vardır? Cevap 13: Laboratuvar Akreditasyonu; Teknik yeterliliği sağlamış ve güvenilir bir Laboratuvar olduğunun göstergesi olarak da, hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı olduğunu ifade eder. Laboratuvar akreditasyonu laboratuvarların uluslararası yeterliliğinin resmi olarak tanınmasını sağlayarak müşterilere güvenilir deney, analiz ve kalibrasyon rapor ve hizmetlerini belirleme, tercihte ise kolay bir yöntem sunar. Laboratuvarın akredite edilmesi için yapılan işlemler uluslararası akreditasyon kriterlerine uygun düzenlenmiş ve Standard hale getirilmiştir. Elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikalar uluslararası faaliyetlerde kabul görmektedir. Ülkeler arasında ürün ve hizmette gereksiz deney ve analiz tekrar ettirerek şüphe ile yavaşlaması riskini azaltmaktadır, ilave deney ve analiz masrafları ortadan kalkar. ULAK kaşesinin Uluslararası ticarete katkısı güvene dönüşür. Soru 14: ULAK Tarafından Uluslararası Akreditasyon ‘un faydaları nelerdir? Cevap 14: Faaliyetlerin gelişimi için akreditasyonun hedeflenmesi, İşletme politikalarının uluslararası geçerli belgelendirilmesinin sağlanması, Kurumu değerlendirecek Uluslararası bir mekanizmanın oluşturulması, Standartlara uygun hizmet veren kuruluşların resmi olarak tanınmaları, Personelin kurum kültürüne katılımının desteklenmesi, Personel arasında kurumsal içgüdü iletişiminin geliştirilmesi, Personelin çalıştığı kurumla gurur duymasının sağlanması, kurumsal kariyerine bakış açısını değiştirmesi, Çalışmalarda Uluslararası yeterliliğin arttırılması ve rekabette çıtayı yükselterek ekonomik kazanç elde edilmesi.
· · · · · · · ·